Välkommen till Peter Wall advokatbyrå Startsida Brottmål Öppettider Kontakt Personal
Brottmål

Vår verksamhetsidé är att ge bästa möjliga hjälp i varje enskilt fall. Det handlar alltid om att tillvarata klientens intressen inför såväl polis, åklagare som vid rättegångar i domstol.
Ett brottmål inleds genom att en anmälan om att brott sker från en målsägande (brottsoffer) eller att polisen på eget initiativ upptäcker misstänkt brott vid patrullering eller spaning och upprättar en anmälan.

Anmälan om brott leder till att en förundersökning inleds och att den eller som som är misstänkta för brottet samt andra som kan lämna uppgifter i saken förhörs. Om den misstänkte begär eller behov föreligger kan offentlig försvarare förordnas inför polisen hos polisen.

bild

Redan på detta stadiet av förundersökningen kan en advokat vara ett viktigt bollplank för den misstänkte för rådgivning och för diskussioner om vilken ytterligare utredning (t.ex. begäran att höra egna vittnen, kontrollera sakuppgifter etc.) som kan vara till nytta för klienten att begära.

Efter att förundersökningen slutförts hos polisen beslutar en åklagare huruvida åtal skall väckas inför domstol eller inte.

Väcks åtal vid tingsrätt förordnas regelmässigt offentlig försvarare för den tilltalade om denne är ung eller det är fråga om brott som kan leda till fängelse. Om den misstänkte inte önskar någon namngiven advokat kommer tingsrätten att förordna en advokat verksam på orten.

Advokaten och den tilltalade (man är misstänkt medan polisutredningen pågår och blir tilltalad när åtal väcks) erhåller nu åtalet och förundersökningen för genomläsning. Advokaten träffar sedan klienten en eller flera gånger för genomgång inför den kommande rättegången vid tingsrätten.

bild

Efter genomförd tingsrättsförhandling meddelar tingsrätten dom och advokaten går när den skriftliga domen kommer igenom den med klienten och diskuterar eventuellt överklagande av domen till hovrätten från klientens sida eller bevakar om åklagaren överklagar domen.

Öppet idag:
08:30-16:30
(Lunch: 12:00-13:00)

Telefon:
Borås
033-102075

Göteborg
031-522840